Zaawansowane systemy informatyczne to nie tylko automatyzacja procesów produkcyjnych, ale przede wszystkim systemy wiedzy, pozwalające na integrację danych z różnych obszarów działania firmy i wspomagające codzienne procesy zarządcze.

Case study: "Biuro" 

Dokumentacja, raportowanie w systemie 7 MES (drób)

Każdy etap produkcji możemy śledzić za pomocą panelu „Biuro”. Wszystkie dane w łatwy sposób możemy sobie sortować, grupować i eksportować do aplikacji zewnętrznych (MS Office):

  • Po zakończonym etapie produkcji operator ma możliwość zewidencjowania dokumentów transakcyjnych w systemie nadrzędnym - wygenerowania odpowiednio dokumentów PZ dla przyjęcia, oraz RW i PW dla etapów produkcyjnych (wydanie do rozbioru, wydanie do produkcji, przyjęcie z rozbioru, przyjęcie na MWG, itp), WZ dla sprzedaży
  • Po skompletowaniu danego zamówienia przez operatora na dystrybucji po stronie Biura ostatnią czynnością będzie wystawienie dokumentów sprzedażowych (WZ/ FS)
  • Zakłada się, że wystawienie dokumentu faktury sprzedaży będzie kończyło proces rezerwacji zasobów z związanego zamówienia sprzedaży. Zamówienie sprzedaży nie musi być w całości zrealizowane
  • Przy wydaniu towaru do Klienta generowany będzie dokument wydania zewnętrznego (WZ), którym w systemie ERP XL realizowane jest wydanie towaru ze stanu handlowego (pomniejsza stan dostępny do sprzedaży). Do dokumentu WZ tworzony zostanie tzw. dokument Spinacza WZ, pełniący funkcje zbiorczej faktury sprzedaży do częściowych wydań. 
  • Domyślnym terminem płatności na dokumencie faktury sprzedaży będzie data wynikająca z dodania do daty wystawienia dokumentu domyślnej ilości dni z terminu płatności przypisanego do karty kontrahenta. Dokumenty będą przez operatorów zatwierdzane
  • Wygenerowanie faktury sprzedaży będzie analogicznie jak wygenerowanie faktury zakupu – poprzez spięcie dokumentu WZ. Ponadto system umożliwia spięcie kilku dokumentów WZ od jednego kontrahenta do jednej faktury sprzedaży

Zobacz przykładowe raportowania:

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare