Zaawansowane systemy informatyczne to nie tylko automatyzacja procesów produkcyjnych, ale przede wszystkim systemy wiedzy, pozwalające na integrację danych z różnych obszarów działania firmy i wspomagające codzienne procesy zarządcze.

Case study: "Mroźnia" 

Przeklasyfikowywanie towaru świeżego na mrożony

Głównym celem modułu PRZEKLASYFIKOWANIA TOWARU ŚWIEŻEGO NA MROŻONY jest zmiana towaru ze świeżego na mrożony.

  • Na podstawie przesuniętych ilości na deskrypcji PRZESUNIĘCIE MIĘDZYMAGAZYNOWE wybijają produkt z pojemników i rejestrują jako towar mrożony. Działania w module PRZEKLASYFIKOWANIA na produkcji będą odwzorowywane w systemie nadrzędnym ERP XL dokumentami rozchodowymi i przychodowymi (RW/PW)
  • Na potrzeby modułu przeklasyfikowania towaru świeżego na mrożony został utworzony mechanizm łączenia towarów. Funkcjonalność, za zadanie ma samodzielne przypisanie towaru świeżego po wybraniu na terminalu towaru mrożonego
  • Warunkiem koniecznym zadziałania mechanizmu łączenia towarów mrożony/świeży jest uzupełnienie powiązań w systemie MES dla każdej kartoteki towarowej. Bez uzupełnienia karty towarowej powiązaniem operator na produkcji nie przeklasyfikuje towaru na mrożony

Przeklasyfikowywanie palet świeżych na mrożone

  • Funkcjonalność pozwala na przeklasyfikowanie całych palet świeżych na 1 paletę mrożoną względem utworzenia nowej palety lub dodanie do obecnej palety, czyli otworzenie istniejącej palety
algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare