Zaawansowane systemy informatyczne to nie tylko automatyzacja procesów produkcyjnych, ale przede wszystkim systemy wiedzy, pozwalające na integrację danych z różnych obszarów działania firmy i wspomagające codzienne procesy zarządcze.

Case study: "Produkcja" 

7 MES – Zarządzaniem produkcją w zakładzie drobiowym

TERMINALE PRODUKCYJNE 

W prezentowanym Case Study terminale produkcyjne rejestrują dane z następujących procesów:

 1. Masowanie
 2. Mieszanie
 3. Nadziewanie
 4. Obróbka termiczna
 5. Chłodzenie
 6. Pakowanie

WYDANIE SUROWCÓW I PRZYPRAW

 • Podstawą wydania surowca z magazynu zakupowego / porozbiorowego/ przypraw i dodatków jest wygenerowane Zlecenie Produkcyjne

Przykładowy proces: PEKLOWNIA

 • Proces peklowania rozpoczyna wystawienie zleceń produkcyjnych na surowce peklowane
 • Po zakończeniu Peklowania zamykane jest zlecenie i wyliczana jest cena półproduktu. W cenę produktu wliczane są tylko koszty materiałów. Tworzone są dokumenty PW w buforze / RW w buforze
 • Półprodukt rejestrowany jest dokumentami PW na magazynie Peklowni. Do dalszych etapów produkcji przekazywany jest pod nowe zlecenia produkcyjne, generowane już na wyrób finalny

Przykładowy proces: GARMAŻ

 • Operator na podstawie Zlecenia produkcyjnego rejestruje wejścia i wyjścia z procesu produkcyjnego [wsad i uzysk ilościowy oraz parametry procesu]
 • Z poziomu poszczególnych terminali Operatorzy mają prawo do ewidencji informacji np.: o wydaniu surowców z poziomu danej deskrypcji, naważeniu odpadów

UWAGA

 1. W przypadku wydania większej ilości surowca mięsnego niż zakładała technologia system "7 MES"dokona przeliczenia ilości wymaganych przypraw do dalszego etapu produkcji. Operator nie będzie miał prawa zakończyć kolejnej czynności bez potwierdzenia doważenia przypraw zgodnie z zastosowanym przeliczeniem (proporcją).
 2. Podczas tworzenia technologii dla wybranych surowców (przypraw i dodatków) wskazany będzie parametr, który będzie informował, że rozchód tej pozycji ma odbywać się na podstawie normatywu. Operator nie będzie musiał potwierdzać ilości wydanej na terminalu.
 3. Dane zlecenie produkcyjne będzie podzielone na kilka szarż - zgodnie z minimalną partią wynikającą z wydajności maszyny. Systemumożliwia rejestrowanie na jakim etapie jest dana szarża produkcyjna (cześć zlecenia produkcyjnego). Może dojść do sytuacji takiej, że cześć towaru z danego zlecenia produkcyjnego jest magazynie wyrobów gotowych, a ostatnia z szarż jest na etapie mieszania.
 4. System umożliwia wydania towaru z niezamkniętych, nierozliczonych zleceń produkcyjnych [część wyrobu gotowego jestna etapie chłodzenia, a część opuszcza magazyn wyrobów gotowych]

Zobacz inne deskrypcje - więcej...

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform chmura krajowa Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare