Zaawansowane systemy informatyczne to nie tylko automatyzacja procesów produkcyjnych, ale przede wszystkim systemy wiedzy, pozwalające na integrację danych z różnych obszarów działania firmy i wspomagające codzienne procesy zarządcze.

Case study: "Rozbiór" 

Systemy IT: Rozbiór mięsa w zakładzie drobiowym 

NORMY ROZBIOROWE

  • Plan pracy na etapie rozbioru ustalany jest przez Kierownika Rozbioru
  • Do danej partii rozbiorowej wskazywana jest norma rozbiorowa. Do jednego surowca podlegającemu rozbioru może być przypisanych kilka technologii rozbioru
  • Tworzona technologia rozbiorowa będzie mogła być zdefiniowana % tzn. na 100 kg przekazanego surowca do rozbioru powstaje 65% półproduktu_1, 20% półproduktu_2, 5% - półproduktu_3, 8% półproduktu_4.  Ustalono, że normy zostaną przypisane tylko do wybranych produktów, w przypadku, gdy norma ma nie obowiązać nie zostanie zdefiniowana
  • W momencie przekazywania partii surowca do rozbioru, Operator będzie wskazywał normę według której będzie prowadzony rozbiór (nieobowiązkowo), zeskanowana będzie etykieta (id_dostawy) identyfikująca daną partię dostawy oraz odważana będzie waga przekazywanego surowca do rozbioru. Norma rozbiorowa zostanie wcześniej zdefiniowana i przypisana do danego surowca. Operator wybierając normę będzie wskazywał tylko z przypisanych do danego surowca

PRZYJĘCIE NA ROZBIÓR

Rejestrowane dane na terminalu:

  • Norma rozbiorowa
  • Wskazanie partii dostawy (na podstawie nr partii pobrane i zaprezentowane zostaną wszystkie informacje dot. surowca (kod, nazwa towaru)
  • Waga ze wskaźnika
  • Tara ( słownik opakowań i/lub waga z ręki)

PRZYJĘCIE Z ROZBIORU

Głównym celem modułu est zważenie i zarejestrowanie wyrobów z rozbioru w systemie "7 MES"

  • Każda partia uzyskanych elementów jest ewidencjonowana
  • Operator wybiera numer partii rozbiorowej nadany w momencie wydania do rozbioru i poprzez identyfikacja uzyskanego elementu określa jego wagę


Zobacz deskrypcje kalkulacji rozbiorowych

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare