7 MES to nowoczesne oprogramowanie informatyczne do zarządzania zakładami przetwórstwa mięsnego i ubojniami. Umożliwia pełną śledzeniowość, precyzyjny kontroling, tworzenie kalkulacji rozbiorowych. Zapewnia wzrost wydajności i jakości produkcji. Wybierany przez liderów sektora mięsnego!

"7 MES" - korzyści w zakładzie mięsnym

"7 MES" to w pełni kompletny program informatyczny dedykowany dla zakładów ubojowych i przetwórstwa mięsnego, którego wdrożenie przynosi bezprecedensowy wzrost wydajności i jakości produkcji!

System oferuje wyjątkowe możliwości zarządcze poprzez oparcie codziennych decyzji planistycznych, produkcyjnych, kadrowych i handlowych o obiektywne dane ilościowe, jakościowe i liczbowe, zbierane w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym ze wszystkich stanowisk produkcyjnych.

W każdym momencie wiesz ile zarabiasz, lub ile i gdzie tracisz, wiesz jakie jest wykorzystanie surowców i wydajność produkcyjna na danej partii, co możesz wyprodukować i na kiedy, gdzie są przestoje i wąskie gardła, słowem… zyskujesz pełną kontrolę nad zakładem, co umożliwia efektywniejsze zarządzanie oraz prowadzenie skuteczniejszej polityki sprzedażowej.

Świadomość pełnej i precyzyjnej kontroli nad każdym procesem i łatwej identyfikacji źródeł problemów, przynosi dodatkowy efekt w postaci większej dyscypliny wśród pracowników, która przekłada się na wzrost jakości oraz wydajności pracy na poszczególnych odcinkach produkcyjnych i administracyjnych.

Program informatyczny 7 MES to system, który realnie wspiera pracę zakładu mięsnego, będąc dziś jeszcze czynnikiem przewagi konkurencyjnej, a w przyszłości, po jego nieuniknionym upowszechnieniu, warunkiem podstawowym jego rynkowego funkcjonowania. Jego wdrożenie oznacza, że zatrudniony specjalista od IT staje się kluczowym i niezbędnym ogniwem funkcjonowania zakładu mięsnego, nadzorującym i wytyczającym rozwój system, adekwatnie do zmieniających się potrzeb zakładu.

Oprogramowanie 7 MES to:

 • Automatyzacja zbierania i przetwarzania danych ze wszystkich stanowisk produkcyjnych w czasie rzeczywistym!
 • Integracja z wszystkimi urządzeniami produkcyjnymi [wagami, urządzeniami do badania mięsności, terminalami, systemami etykietującymi]
 • Zgodność z wymogami nałożonymi przez normę HACCP [pełna śledzeniowość partii i elementów]
 • Bezprecedensowa wzrost wydajności pracy, zredukowanie błędów ludzkich i większa kontrola nad jakością ich pracy!
 • Bieżący dostęp do kluczowych danych w skali całego zakładu mięsnego przy uwzględnieniu hierarchizacji dostępu!
 • Monitorowanie przebiegu produkcji w skali zakładu lub grupy zakładów [grupy kapitałowe]!
 • Dokładne analizy wydajności i zarządzania produkcją [kalkulacje rozbiorowe, uzyski]!
 • Optymalizacja receptur [technologii produkcji]!
 • Spójne raportowanie produkcji w skali całego zakładu produkcyjnego lub grupy zakładów [grupy kapitałowe]! 
 • Bieżąca kontrola nad kluczowymi wskaźnikami [KPI]!
 • Podejmowanie decyzji planistycznych, zakupów surowca, ustalania cen sprzedaży w oparciu o obiektywne dane!
 • Identyfikacja obszarów produkcyjnych wymagających ulepszenia!
 • Ograniczenie przestojów, obniżenie strat!
 • Poprawa wskaźników OEE [Overall Equipment Effectiveness) − efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń
 • Bezproblemowa integracja z systemami nadrzędnymi SAP, ERP!
 • Intuicyjny interfejs!
algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Juniper T-Systems HP IBM VMWare