Zaawansowane systemy informatyczne to nie tylko automatyzacja procesów produkcyjnych, ale przede wszystkim systemy wiedzy, pozwalające na integrację danych z różnych obszarów działania firmy i wspomagające codzienne procesy zarządcze.

Case study: "Surowiec"

System IT: Zarządzanie surowcem w ubojni koni

PRZYJĘCIE ĆWIERCI NA MAGAZYN CHŁODNI

 • Operator przed rozpoczęciem etapu ćwiartowania określa wagę bitą zimną dla poszczególnych półtusz, skanując etykietą, która daną półtusza została oznakowana na etapie WBC
 • W przypadku, gdy trudno zidentyfikować etykietę WBC operator wprowadza alternatywną numerację (nr. ubojowy). Po wprowadzeniu nr półtuszy operator określa, na ile elementów dana półtusza zostanie ćwiartowana (2,3,4 elementy). Na tej podstawie, do każdej półtuszy zostanie wydrukowana zgodna liczba etykiet dla poszczególnych elementów.
 • Dodatkowo w momencie rejestracja wagi, określana jest klasyfikacja ubojowa zgodna z oznaczeniem
 • W bazie danych do każdej wcześniej zważonej półtuszy z wagą ciepła zostanie zaewidencjonowana waga zimna danej półtuszy
 • Po przypisaniu wagi, sklasyfikowaniu i wydruku etykiet dana półtusza zostaje przekazana do etapu ćwiartowania
 • Operator na podstawie zaczytywanych etykiet nadanych w poprzednim etapie, określa dla każdego elementu (ćwierci) rodzaj elementu na podstawie kodów towarów utworzonych w systemie nadrzędnym ERP XL (przód z łatą, przód bez łaty, itp.) i wagę poszczególnej ćwierci. Jednocześnie określa kierunek przeznaczenia danej ćwierci – do wyboru ze słownika (wysyłka, chłodnia)
 • W celu zaewidencjonowania towaru łaty operator wszystkie odcięte łaty będzie umieszczał na „choince”. Domyślnie na danej choince może być odwieszonych 8 łat. Na terminalu przyjęcia towaru do chłodni operator będzie odbijał wszystkie nr identyfikacyjne poszczególnych łat. Po odbiciu wszystkich łat znajdujących się na choince będzie rejestrował wagę oraz drukował etykietę „zbiorczą” dla danej choinki
 • W przypadku wybrania kierunku WYSYŁKA operator wskazuje Klienta (nr zamówienia pod jakie jest przygotowana wysyłka)
 • Dla kierunku wysyłka w momencie naważenia będzie drukowana etykieta (analogiczna do etykiety z ćwiartowania) z tym, że będzie uzupełniona waga danej ćwierci

Etykieta zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny zwierzęcia, który składa się z 13 cyfr i zawiera następujące dane: 

 • Wyprodukowano przez: …………..
 • Numer identyfikacyjny zwierzęcia
 • Opis: np. Tusza końska
 • Klasa
 • Kraj pochodzenia
 • Waga netto
 • Data uboju
 • Data spedycji
 • Uwagi
 • Kod kreskowy (nr identyfikacyjny elementu, nr identyfikacyjny sztuki)
 • Po wykonaniu powyższych operacji powstaną dokumenty
 • RW (z magazynu półtusz) na ćwierci przekazane do ćwiartowania – dodatkowo dla każdej ćwierci będzie można określić ubytek chłodniczy pomiędzy WBC a WBZ
 • PW na magazyn ćwierci ( dla wszystkich „odbitych” ćwierci) na magazyn ćwierci
 • WZ/ WZE z magazynu ćwierci na elementy dla których wybrano kierunek „wysyłka”


algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform chmura krajowa Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare