7 MES to nowoczesne oprogramowanie informatyczne do zarządzania zakładami przetwórstwa mięsnego i ubojniami. Umożliwia pełną śledzeniowość, precyzyjny kontroling, tworzenie kalkulacji rozbiorowych. Zapewnia wzrost wydajności i jakości produkcji. Wybierany przez liderów sektora mięsnego!

"7 MES" - korzyści w zakładzie mięsnym

"7 MES" to w pełni kompletny program informatyczny dedykowany dla zakładów ubojowych i przetwórstwa mięsnego, którego wdrożenie przynosi bezprecedensowy wzrost wydajności i jakości produkcji!

System oferuje wyjątkowe możliwości zarządcze poprzez oparcie codziennych decyzji planistycznych, produkcyjnych, kadrowych i handlowych o obiektywne dane ilościowe, jakościowe i liczbowe, zbierane w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym ze wszystkich stanowisk produkcyjnych.

W każdym momencie wiesz ile zarabiasz, lub ile i gdzie tracisz, wiesz jakie jest wykorzystanie surowców i wydajność produkcyjna na danej partii, co możesz wyprodukować i na kiedy, gdzie są przestoje i wąskie gardła, słowem… zyskujesz pełną kontrolę nad zakładem, co umożliwia efektywniejsze zarządzanie oraz prowadzenie skuteczniejszej polityki sprzedażowej.

Świadomość pełnej i precyzyjnej kontroli nad każdym procesem i łatwej identyfikacji źródeł problemów, przynosi dodatkowy efekt w postaci większej dyscypliny wśród pracowników, która przekłada się na wzrost jakości oraz wydajności pracy na poszczególnych odcinkach produkcyjnych i administracyjnych.

Program informatyczny 7 MES to system, który realnie wspiera pracę zakładu mięsnego, będąc dziś jeszcze czynnikiem przewagi konkurencyjnej, a w przyszłości, po jego nieuniknionym upowszechnieniu, warunkiem podstawowym jego rynkowego funkcjonowania. Jego wdrożenie oznacza, że zatrudniony specjalista od IT staje się kluczowym i niezbędnym ogniwem funkcjonowania zakładu mięsnego, nadzorującym i wytyczającym rozwój system, adekwatnie do zmieniających się potrzeb zakładu.

Oprogramowanie 7 MES to:

 • Automatyzacja zbierania i przetwarzania danych ze wszystkich stanowisk produkcyjnych w czasie rzeczywistym!
 • Integracja z wszystkimi urządzeniami produkcyjnymi [wagami, urządzeniami do badania mięsności, terminalami, systemami etykietującymi]
 • Zgodność z wymogami nałożonymi przez normę HACCP [pełna śledzeniowość partii i elementów]
 • Bezprecedensowa wzrost wydajności pracy, zredukowanie błędów ludzkich i większa kontrola nad jakością ich pracy!
 • Bieżący dostęp do kluczowych danych w skali całego zakładu mięsnego przy uwzględnieniu hierarchizacji dostępu!
 • Monitorowanie przebiegu produkcji w skali zakładu lub grupy zakładów [grupy kapitałowe]!
 • Dokładne analizy wydajności i zarządzania produkcją [kalkulacje rozbiorowe, uzyski]!
 • Optymalizacja receptur [technologii produkcji]!
 • Spójne raportowanie produkcji w skali całego zakładu produkcyjnego lub grupy zakładów [grupy kapitałowe]! 
 • Bieżąca kontrola nad kluczowymi wskaźnikami [KPI]!
 • Podejmowanie decyzji planistycznych, zakupów surowca, ustalania cen sprzedaży w oparciu o obiektywne dane!
 • Identyfikacja obszarów produkcyjnych wymagających ulepszenia!
 • Ograniczenie przestojów, obniżenie strat!
 • Poprawa wskaźników OEE [Overall Equipment Effectiveness) − efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń
 • Bezproblemowa integracja z systemami nadrzędnymi SAP, ERP!
 • Intuicyjny interfejs!
algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform chmura krajowa Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare